Ding Liren is Chinese Champion

Ding Liren was an impressive two points ahead in the 2011 Chinese championships. The favourite Wang Yue finished well down the field and behind the 17-year-old Hou Yifan. In the women's event Xiaowen Zhang was the surprise winner.

Here is the final table:

Rank Title/Name Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Performance
1 GM Ding Liren 2637 X 1 = = = 1 = 1 1 1 1 1 9 2868
2 GM Ni Hua 2646 0 X = 1 1 = 1 0 1 1 0 1 7 2707
3 GM Zhou Jianchao 2660 = = X = = = 1 0 = 1 1 1 7 2706
4 Zhao Jun 2580 = 0 = X = 0 = 1 1 1 1 7 2713
5 GM Hou Yifan 2602 = 0 = = X = 1 = = = 1 = 6 2645
6 GM Wang Yue 2734 0 = = 1 = X 0 = 0 = 1 1 5.5 2597
7 GM Yu Yangyi 2652 = 0 0 = 0 1 X = = = 1 1 5.5 2604
8 GM Li Chao b 2646 0 1 1 0 = = = X = 0 0 1 5 2569
9 GM Bu Xiangzhi 2677 0 0 = 0 = 1 = = X 0 1 1 5 2566
10 Xiu Deshun 2508 0 0 0 0 = = = 1 1 X = = 4.5 2552
11 GM Li Shilong 2520 0 1 0 0 0 0 0 1 0 = X 1 3.5 2483
12 IM Zhang Ziyang 2442 0 0 0 0 = 0 0 0 0 = 0 X 1 2240

The Women's event was a two-horse race.

Rank Title/Name Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Performance
1 WGM Zhang Xiaowen 2344 X 1 = = 1 = 1 1 = = 1 1 8.5 2596
2 GM Zhao Xue 2495 0 X = 1 1 1 1 0 1 1 = 1 8 2547
3 Wang Jue 2275 = = X = 0 0 1 = 1 1 = 1 6.5 2457
4 IM Wang Yu A 2398 = 0 = X = = 0 = 1 1 1 1 6.5 2446
5 WGM Tan Zhongyi 2428 0 0 1 = X 0 1 = = 1 1 1 6.5 2443
6 WGM Ju Wenjun 2519 = 0 1 = 1 X 0 = = 0 1 1 6 2406
7 Guo Qi 2331 0 0 0 1 0 1 X 1 = 1 = 1 6 2423
8 WGM Huang Qian 2394 0 1 = = = = 0 X = 1 = 0 5 2345
9 WGM Shen Yang 2443 = 0 0 0 = = = = X 0 1 1 4.5 2311
10 WGM Gu Xiaobing 2369 = 0 0 0 0 1 0 0 1 X = 1 4 2281
11 WGM Ding Yixin 2376 0 = = 0 0 0 = = 0 = X 1 3.5 2250
12 WIM Xu Tong 2217 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 X 1 2014

For more information go to theOfficial site


Published on , Updated on